Co składa się na procesy logistyczne w firmie?

Procesami logistycznymi określa się szereg różnych czynności, które są ściśle powiązane z przepływem towarów od producenta do odbiorcy. Co dokładnie składa się na procesy logistyczne realizowane przez firmy?

Proces logistyczny – elementy składowe

procesy logistyczne

Aby mógł zaistnieć proces logistyczny, musi on obejmować szereg różnych czynności, które następują po sobie. Czynności te muszą być zebrane w spójny łańcuch dostaw, aby w ten sposób możliwe było stworzenie efektywnie działającego systemu logistycznego.

Na proces logistyczny składają się głównie:
• transport towarów z użyciem odpowiedniego sprzętu
• stworzenie i kształtowanie się struktury zapasów
• obsługa klienta pod względem logistyki
• przyjmowanie towarów
• magazynowanie towarów
• komplementacja towarów
• wydawanie towarów z magazynu
• gospodarka opakowaniami do transportu

Wszystkie z powyższych elementów tworzących procesy logistyczne muszą być ze sobą odpowiednio powiązane, dlatego też kluczowe jest odpowiednie planowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Jak planuje się procesy logistyczne?

W celu zaplanowania efektywnie działającego procesu logistycznego firmy mogą korzystać ze wsparcia zewnętrznych firm outsourcingowych oferujących kompleksowe usługi w tym właśnie zakresie – wówczas zadania realizują specjaliści.

Druga opcja to skorzystanie ze specjalistycznych systemów informatycznych wspomagających procesy logistyczne realizowane w firmie.