Podstawowe informacje na temat certyfikatów LEED?

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to międzynarodowy system certyfikacji zrównoważonego budownictwa i projektowania. Certyfikat LEED jest przyznawany na podstawie spełnienia określonych kryteriów zrównoważonego projektowania i eksploatacji budynku.

System LEED jest wykorzystywany na całym świecie

System LEED został opracowany przez United States Green Building Council (USGBC) i jest stosowany w ponad 165 krajach na całym świecie. Certyfikacja LEED ocenia różne aspekty budynku, takie jak efektywność energetyczna, zużycie wody, jakość powietrza wewnętrznego, materiały budowlane, innowacje projektowe i środowiskowe uwarunkowania lokalne.

Istnieje kilka poziomów certyfikacji LEED, od certyfikatu LEED Certified (podstawowy poziom) do LEED Platinum (najwyższy poziom). Każdy poziom wymaga spełnienia określonych kryteriów, a ocena jest dokonywana przez niezależnego certyfikatora LEED.

Prestiż przede wszystkim

Certyfikacja LEED jest uważana za jeden z najbardziej prestiżowych i uznanych systemów certyfikacji zrównoważonego budownictwa i projektowania na świecie.

Wiele projektów budowlanych, zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych, zostało nagrodzonych certyfikatami LEED.

Poziom podstawowy certyfikacji LEED

Aby uzyskać ten poziom certyfikacji https://jw-a.pl/certyfikat-leed/, projekt budowlany musi spełnić pewne minimalne wymagania w każdej z kategorii oceny, a także uzyskać określoną liczbę punktów.

Minimalne wymagania w każdej kategorii oceny różnią się w zależności od typu budynku (np. biurowiec, szkoła, budynek mieszkalny). Ogólnie rzecz biorąc, minimalne wymagania obejmują między innymi oszczędność wody, efektywność energetyczną, jakość powietrza wewnętrznego i eksploatację zrównoważoną.

Aby uzyskać certyfikat LEED Certified, projekt budowlany musi uzyskać od 40 do 49 punktów, w zależności od kategorii oceny. Punkty są przyznawane za różne cechy projektu, takie jak zastosowanie materiałów o niskiej emisji, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, minimalizację odpadów budowlanych i planowanie przestrzeni zielonych.