Jakie zastosowanie ma identyfikator?

Identyfikator służy przede wszystkim potwierdzeniu tożsamości pracowników i jest powszechnie spotykany w wielu branżach. Korzystają z nich osoby pracujące m.in. w agencjach, bankach, przychodniach, a także te organizujące konferencje czy wykonujące zawody zaufania publicznego. Dzięki identyfikatorowi pracownik zyskuje zaufanie w oczach klienta, który od razu wie z kim ma do czynienia i może mieć pewność, że nie padł ofiarą oszustwa.

Identyfikator firmowy

Z identyfikatora firmowego korzystają przede wszystkim osoby mające w pracy styczność z dużą ilością ludzi, np. przedstawiciele handlowi czy pracownicy obsługi klienta. Identyfikator służy do celów reprezentatywnych. Umożliwia on podkreślenie pełnionej funkcji, znajdują się na nim podstawowe informacje o noszącej go osobie.

Często tylko przy użyciu tego przedmiotu pracownicy mogą wejść do pomieszczeń dla osób upoważnionych. Plakietka może być jednocześnie kartą dostępu odblokowującą drzwi do biura.

Co powinien zawierać identyfikator?

Na identyfikatorze muszą znajdować się podstawowe dane takie jak imię i nazwisko pracownika oraz stanowisko. Oprócz tego zawiera on logo i nazwę firmy, a także często zdjęcie posiadacza i numer identyfikacyjny. Pomimo RODO pracodawca wciąż ma prawo wymagać od pracowników noszenia identyfikatorów. Jest to związane z kwestią bezpieczeństwa i koniecznością potwierdzania tożsamości przede wszystkim przed osobami korzystającymi z usług firmy. To oznaka sprawnego działania danej instytucji.

Często na plakietkach można znaleźć napisy typu „W czym mogę pomóc?” lub „Uczę się”, które mogą być istotne z punktu widzenia klienta.

Podsumowanie

Identyfikatory https://biurwa.pl/identyfikatory-i-holdery spotykane są dość powszechnie, dlatego widok przypiętych do ubrań lub smyczy plakietek u osób pracujących w różnych branżach nikogo nie dziwi. Ten przedmiot jest praktyczny i umożliwia nie tylko potwierdzenie tożsamości pracownika, ale również może być dla niego przepustką pozwalającą na wejście do różnych pomieszczeń.