Certyfikaty wspierania obiektów użyteczności zdrowotnej

Certyfikat WELL, określany także jako WELL-FITWEL, jest rodzajem dokumentu normatywnego, obowiązującego i wprowadzonego dla sprawdzenia jakości oraz lepszej kontroli nieruchomości, których przeznaczeniem jest zaspokojenie naszych potrzeb zdrowotnych. Dokument ten, został ogłoszony przez Międzynarodowy Instytut Budownictwa po to, by jakość naszego zdrowia, mogła być coraz lepsza, a nasze samopoczucie, ulegać stałej poprawie. 

GŁÓWNE KONCEPCJE I ZASADY CERTYFIKATU WELL

Zgodnie z ideą, jaką niesie ze sobą certyfikat WELL https://jw-a.pl/certyfikat-well-fitwel/, w budynkach przeznaczonych do prowadzenia działalności opiekuńczo-zdrowotnej, najważniejszą jednostką, o której wartość, należy się przede wszystkim troszczyć, jest człowiek i ludzie, powinni być w nich stawiani na pierwszym i najważniejszym miejscu.

Początkowo certyfikat ten, stanowił ogłoszony przez Instytut Well standard, by następnie stać się obowiązującym, instytucje skoncentrowane na pomaganiu innym, certyfikatem. Dokument, funkcjonuje na podstawie mapy przestrzenne i lokalizacyjne, a jego koncepcje, rozwijane są już od ponad 10 lat.

Został on, dodatkowo wsparty o wciąż aktualizowane badania naukowe, które sprawiają, że certyfikat WELL, prawidłowo funkcjonuje w sferze publicznej, a promowane przez niego wartości i zasady, przyczyniają się do rozwoju ludzkiego zdrowia oraz poprawy jakości, odczuwanego przez nas samopoczucia. 

DOKUMENT NORMATYWNY FIT WELL

Oprócz samego certyfikatu, działa również globalny ruch, na rzecz poprawy zdrowia oraz jakości samopoczucia, skupiony wokół organizacji lepszego planowania budowy budynków, funkcjonowania organizacji i stowarzyszeń oraz wpływu na jakoś zdrowia, lokalnych społeczności.

Fitwell, natomiast narodził się, chcą sprostać podobnym wyzwaniom, ale jego idea, związana jest z działaniem, innego rodzaju organizacji. Główne wartości, obydwu certyfikatów są jednak zbieżne, stąd wynikające pomiędzy obydwoma dokumentami, wzajemne powiązania.

Podobnie jak certyfikat WELL, dokument i organizacja Fitwell, gromadzi projekty oczekujące na certyfikację oraz pomaga ich twórcom, w niekiedy bardzo żmudnym, procesie weryfikacji formalnej.