Dlaczego warto zaopatrzyć się w pieczątki firmowe

Często przedsiębiorcy, szczególnie Ci, którzy dopiero zaczęli sprzedawać swoje towary lub usługi na rynku nie zdają sobie sprawy z tego jak duże znaczenie ma posługiwanie się własnym znakiem firmowym. Niezbędne do dobrego pokazania się na rynku są firmowe pieczątki, które sprawiają, że przedsiębiorca jest rozpoznawany. 

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym nie ma przepisu, który nakładałby na przedsiębiorcę obowiązek posługiwania się firmową pieczątką, natomiast często jej brak może powodować wiele trudności w załatwieniu spraw urzędowych. Przykładem tego mogą być często restrykcyjne procedury bankowe. 

Pieczątki imienne

Pieczątki imienne są najczęściej wybieranym rodzajem pieczątek  zarówno przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarcza, ja i przez większych przedsiębiorców, którzy zamawiają je dla swoich pracowników. Posługiwanie się imiennymi pieczątkami jest o wiele bardziej profesjonalne, niż podpisywanie się odręcznie na różnego rodzaju dokumentach. Pieczątki takie mogą zawierać imię, nazwisko, a także zajmowane stanowisko wraz z adresówką firmy. Pieczątki maja wyposażone są w wygodna obudowę, dzięki czemu można je zo sobą zawsze zabierać. 

Co powinna zawierać pieczątka firmowa?

Pieczątki firmowe tak jak te imienne zawierają zawsze podstawowe dane i są zazwyczaj spersonizowane. Do kluczowych danych należą za to imię i nazwisko osoby, która się nią posługuje wraz ze stanowiskiem jakie piastuje w danej firmie. Do podstawowych danych można zaliczyć także nr NIP lub REGON firmy, a także jej siedzibę i adres. Do dodatkowych danych, które można umieścić na firmowej pieczątce należą adres strony internetowej, logo firmy, adres e-mail, nr telefonu oraz nr konta bankowego. Dane kontaktowe są niezwykle ważne, ponieważ zamieszczenie ich na wzorze pieczątki ułatwi skontaktowanie się z przedsiębiorstwem w celu załatwienia spraw biznesowych. 

Pieczątki firmowe dostępna na stronie https://www.drtusz.pl/pieczatki-c-227.html