Stosowanie markerów a zapamiętywanie

Stosowanie markerów a zapamiętywanie

W XXI funkcjonuje model nauki przez całe życie – oznacza on, iż nie należy kończyć edukacji na wypełnieniu obowiązku szkolnego, nawet nie tylko na studiach, ale należy naukę kontynuować mając już w kieszeni magisterium. Takie są bowiem wymagania rynku i szybko rozwijającego się i zmieniającego świata. Edukacja całożyciowa nie jest łatwa, gdyż im człowiek starszy, tym zdolności przyswajania wiedzy są mniejsze. Należy sobie zatem wszelkimi sposobami pomagać w uczeniu się.

Łatwym do zastosowania środkiem pomocniczym w przyswajaniu nowej wiedzy są… nie suplementy diety typu lecytyna, miłorząb japoński czy żeń-szeń, ale po prostu markery. Fluorescencyjne lub pastelowe zakreślacze. Służą one do zaznaczania wybranych fragmentów tekstu, którego się uczymy (albo z którym pracujemy w biurze).

W jaki sposób markery pomagają w nauce? Dzięki zaznaczaniu fragmentów tekstu uwypuklamy je z całej karty treści. Stosowane w markerach kolory są jaskrawe, wyraźne ma to wielki wpływ na naszą uwagę skupiającą się na kolorze i tym, co jest nim oznaczone, i pamięć o tym, co widzieliśmy na tle koloru. Ponadto zastosowanie naszych ulubionych kolorów podczas notowania korzystnie wpływa na nabieranie przez nas emocjonalnego stosunku do własnoręcznych notatek. Ten stosunek pozytywny przekłada się na lepsze zapamiętywanie określonej treści. Ślad emocjonalny utrwala w naszej pamięci dane informacje, wspomnienia.