Budownictwo ekologiczne – docelowi inwestorzy

Właściciele budynków i architekci, projektując nowy budynek, muszą wziąć pod uwagę specyficzne potrzeby zarówno swoich docelowych odbiorców, jak i samego obiektu.

Jakie osoby będą korzystać z budynku? Czego potrzebują, aby odnieść sukces w swojej pracy? Jakie czynności wykonują w budynku? Jakie są ich potrzeby? Czego pragną? Jak te potrzeby, chęci i pragnienia będą się zmieniać w czasie?

Potrzeba inwestycji w nowoczesne projekty budowlane

Potrzeby obiektu: Co musi robić budynek, aby odnieść sukces? Jaką funkcjonalność musi posiadać? Jakiej funkcjonalności „wymaga” środowisko budynku, aby działać efektywnie? Jakie zasoby są wymagane, aby budynek działał efektywnie? Więcej o tym na stronie JW-A gdzie znajdziecie wiele ciekawych i interesujących informacji.

Aby zaprojektować budynek, który będzie się podobał i służył potrzebom docelowych odbiorców, ważne jest, aby zrozumieć potrzeby i pragnienia ludzi, którzy będą korzystać z budynku.

Potrzeby i pragnienia ludzi nieustannie się zmieniają, a wiedza o tym, jakie są teraz, może pomóc w zaprojektowaniu budynku, który będzie użyteczny i przydatny dla tych użytkowników również w przyszłości.

Zdefiniuj swoją misję i zidentyfikuj swoje podstawowe wartości

Każda organizacja i biznes ma swoją unikalną misję, która określa, co robi i dlaczego istnieje. Misja firmy jest bezpośrednio związana z jej podstawowymi wartościami, które są moralnymi zasadami, którymi kieruje się przedsiębiorstwo. Jeśli misja firmy i jej podstawowe wartości są zgodne, firma odniesie sukces.

Zidentyfikuj unikalny cel swojej organizacji i powody, dla których Twoja instytucja istnieje. Co jest jedną rzeczą, którą chcesz, aby Twoja organizacja robiła? Jakie jest „dlaczego” Twojej organizacji?

Misja i podstawowe wartości organizacji są ważne, ponieważ kierują decyzjami, które podejmuje organizacja. Ważne jest, aby te dwa elementy były jasno zdefiniowane i zakomunikowane interesariuszom organizacji. Misja i podstawowe wartości organizacji pomagają odróżnić ją od innych, które świadczą podobne usługi i działają w podobnej branży. Należy również pamiętać, że czynniki te podlegają ciągłej ewolucji w celu zapewnienia znaczenia dla obecnych i przyszłych interesariuszy organizacji.